GROUP BOOKING INCENTIVE PROGRAM

Ang layunin ng programang insentibo ay hikayatin ang mga grupo - maliit at malaki - na idaos ang kanilang mga kaganapan sa Irvine, CA at maranasan ang magkakaibang kultura ng lungsod. Mula sa mga corporate event, tradeshow, conference, sports tournament, team building at higit pa!

Para matuto pa tungkol sa Group Booking Incentive Program ng Destination Irvine, makipag-ugnayan kay Dave Lucey, Direktor ng Sales sa dave@destinationirvine.com .

Our site uses cookies

By continuing to use our site you are agreeing to our cookie policy.

Our site uses cookies

By continuing to use our site you are agreeing to our cookie policy.

Your cookie preferences have been saved.