• Thu 01

Bữa nửa buổi cảm ơn cuộc sống Tanaka

Bữa nửa buổi cảm ơn cuộc sống Tanaka

Event Info

 January 1, 1970

Địa điểm: Tanaka Farms, 5830 3/4 University Dr., Irvine, CA 92612

Ngày: 20 tháng 11 năm 2022 (Chủ Nhật)

Thời gian: 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều

Thực đơn bữa nửa buổi thuần chay, dựa trên thực vật đặc biệt này đã được tuyển chọn cẩn thận và sẽ được chuẩn bị và phục vụ bởi đầu bếp thuần chay và tác giả sách dạy nấu ăn Joni Marie Newman của Tanaka Farms. Chỗ ngồi cực kỳ hạn chế sẽ cho phép bạn tận hưởng việc được phục vụ bữa nửa buổi thực sự từ nông trại đến bàn ăn ngay tại những cánh đồng nơi nông sản được trồng.

Không có đĩa giấy ở đây! Đây sẽ là bữa nửa buổi thực sự đặc biệt, trên những chiếc đĩa thật, sử dụng ly thật và ngồi trên những chiếc ghế thật.

MUA VÉ

Bữa nửa buổi cảm ơn cuộc sống Tanaka

Event Info

Thursday 1, January 1970

VISIT IRVINE CHAMBER