Phương tiện truyền thông

Chào mừng bạn đến với trang truyền thông Destination Irvine. Phần này được tạo ra cho các đại diện truyền thông đưa tin về Irvine như một điểm đến du lịch giải trí, thể thao và hội họp. Tại đây, bạn có thể xem lại các thông cáo báo chí mới nhất, ý tưởng câu chuyện, bài báo gần đây và yêu cầu hình ảnh điện tử. Bạn cũng có thể yêu cầu thêm thông tin hoặc điền vào yêu cầu chuyến đi báo chí trực tuyến.

Mọi thắc mắc và yêu cầu cụ thể, vui lòng liên hệ:
Laura Perdew, Phó Chủ tịch Irvine Chamber
949.660.9112 hoặc lperdew@irvinechamber.com