Đại học California, Irvine

Danh tiếng xuất sắc của Irvine về giáo dục vượt ra ngoài K-12, với UC-Irvine đạt được thành tích trong nhiều lĩnh vực. Được US News và World Report và Forbes công nhận là một trong 10 trường đại học công lập hàng đầu tại Hoa Kỳ, UCI thu hút những sinh viên có thành tích cao và các chuyên gia giáo dục tiên phong, cùng làm việc để thúc đẩy cộng đồng và nâng cao cuộc sống thông qua học thuật nghiêm ngặt, nghiên cứu tiên tiến, và dịch vụ công cộng chuyên dụng.

Our site uses cookies

By continuing to use our site you are agreeing to our cookie policy.

Our site uses cookies

By continuing to use our site you are agreeing to our cookie policy.

Your cookie preferences have been saved.