YÊU CẦU ĐỀ XUẤT

Hãy coi Destination Irvine là một phần mở rộng của bạn, vì chúng tôi hoan nghênh cơ hội giúp bạn tìm một địa điểm phù hợp cho cuộc họp, hội nghị hoặc sự kiện của mình. Để bắt đầu quá trình lập kế hoạch, vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin được yêu cầu bên dưới càng tốt để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt nhất.

Không gian của chúng tôi. Sự kiện của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể giúp tùy chỉnh nhu cầu Nhóm, Cuộc họp hoặc Sự kiện của bạn, vui lòng điền vào Mẫu Yêu cầu Đề xuất.

trình tạo biểu mẫu/rfp-cuộc họp-sự kiện

Our site uses cookies

By continuing to use our site you are agreeing to our cookie policy.

Our site uses cookies

By continuing to use our site you are agreeing to our cookie policy.

Your cookie preferences have been saved.