Chính sách bảo mật

Destination Irvine coi trọng sự riêng tư của bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này giải thích những thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập, những gì chúng tôi làm với thông tin đó, những gì chúng tôi không làm với thông tin đó và cách chúng tôi giữ an toàn cho thông tin đó. Bằng cách truy cập trang web này, bạn chấp nhận các thông lệ được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

www.DestinationIrvine.com là trang web chính thức của Destination Irvine. Địa chỉ bưu chính của chúng tôi là 36 Executive Park, #100, Irvine, CA 92614. Có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại theo số 949-660-9112.

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và duy trì lòng tin của bạn. Chúng tôi đã tạo chính sách bảo mật sau để giải thích các quy trình của mình và thể hiện cam kết này.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào ngoại trừ thông tin do khách truy cập cung cấp một cách có chủ ý và tự nguyện. Chúng tôi thu thập tên miền từ mỗi khách truy cập cũng như thông tin thống kê như số lượng khách truy cập và các trang đã xem. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể được thu thập thông qua danh sách bản tin điện tử, danh sách gửi thư, biểu mẫu yêu cầu trực tuyến, cuộc thi, biểu mẫu phản hồi, khảo sát và biểu mẫu sở thích cá nhân. Mọi thông tin mà khách hàng cung cấp, chẳng hạn như tên, địa chỉ, e-mail, mã zip, giới tính và thu nhập sẽ được lưu trữ ở một nơi an toàn và sẽ chỉ được sử dụng cho những mục đích mà thông tin đó được cung cấp.

Thông tin mà chúng tôi thu thập được sử dụng để nâng cao khả năng sử dụng và cải thiện nội dung trang web của chúng tôi. Nó có thể được sử dụng để cá nhân hóa thông tin và cho các mục đích thống kê. Thông tin cá nhân sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba trừ khi có quy định khác hoặc trừ khi luật pháp yêu cầu làm như vậy. www.destinationirvine.com chứa các liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về quy trình thu thập thông tin trên các trang web này và không thể kiểm soát cách thông tin được sử dụng.

Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật chính sách bảo mật của mình. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào như vậy và vì lý do đó, bạn nên truy cập trang này định kỳ để xem lại Chính sách bảo mật trang web mới nhất của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.