BẢO TÀNG

    Tìm hiểu về lịch sử của Irvine và được truyền cảm hứng khi khám phá các tác phẩm nghệ thuật đa dạng tại các bảo tàng của Irvine từ tranh vẽ ngoài trời, tác phẩm điêu khắc, phương tiện truyền thông hỗn hợp, v.v.