• Thu 01
    Destination Irvine

Tour nấu ăn từ nông trại đến bàn ăn Tanaka

Tour nấu ăn từ nông trại đến bàn ăn Tanaka

Event Info

 January 1, 1970

Địa điểm : Tanaka Farms, 5830 3/4 University Dr., Irvine, CA 92612

Ngày : 19 tháng 11 (thứ bảy), ngày 3 tháng 12 (thứ bảy), ngày 17 tháng 12 (thứ bảy)

Thời lượng : 2-3 giờ

Thực đơn bữa nửa buổi thuần chay, dựa trên thực vật đặc biệt này đã được tuyển chọn cẩn thận và sẽ được chuẩn bị và phục vụ bởi đầu bếp thuần chay và tác giả sách dạy nấu ăn rất riêng của Tanaka Farms, Joni Marie Newman. Chỗ ngồi cực kỳ hạn chế sẽ cho phép bạn tận hưởng việc được phục vụ bữa nửa buổi thực sự từ nông trại đến bàn ăn ngay tại những cánh đồng nơi nông sản được trồng.

Không có đĩa giấy ở đây! Đây sẽ là bữa nửa buổi thực sự đặc biệt, trên những chiếc đĩa thật, sử dụng ly thật và ngồi trên những chiếc ghế thật.

MUA VÉ

Tour nấu ăn từ nông trại đến bàn ăn Tanaka

Event Info

Thursday 1, January 1970