CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẶT PHÒNG NHÓM

Mục tiêu của chương trình khuyến khích là khuyến khích các nhóm - nhỏ và lớn - tổ chức các sự kiện của họ ở Irvine, CA và trải nghiệm nền văn hóa đa dạng của thành phố. Từ các sự kiện của công ty, triển lãm thương mại, hội nghị, giải đấu thể thao, xây dựng đội nhóm và hơn thế nữa!

Để tìm hiểu thêm về Chương trình khuyến khích đặt phòng theo nhóm của Destination Irvine, hãy liên hệ với Dave Lucey, Giám đốc bán hàng tại dave@destinationirvine.com .

Our site uses cookies

By continuing to use our site you are agreeing to our cookie policy.

Our site uses cookies

By continuing to use our site you are agreeing to our cookie policy.

Your cookie preferences have been saved.